Gerse Cloud en AVG

De AVG biedt nieuwe kansen voor ondernemingen. Door goed om te gaan met data en de verwerking daarvan kun je als onderneming een betere service bieden op basis van data. Als jouw gegevensverwerker zetten wij ons elke dag in voor een veilige omgeving van jouw data door gebruik te maken van gecertificeerde opslag en het monitoren van activiteiten rondom jouw data.

Tips van Gerse Cloud

  • Stel een proces vast om hoe te reageren op verzoeken van geregistreerde personen.
  • Stel vast hoe je toestemming verkrijgt om informatie van personen op te slaan.
  • Denk na over toegang van medewerkers in de database en hoe je dat vast legt.
  • Ontwikkel een controleproces om te zien of er een datalek is.

AVG Compliant

Gerse Cloud is AVG/GDPR-compliant; alle data wordt door ons veilig opgeslagen. Dit laat onverlet dat je als opdrachtgever zelf verantwoordelijk bent voor hoe je omgaat met de privacygevoelige data die Gerse Cloud voor jou genereert.

 

Wij bieden ondersteuning in het ontwikkelen van een AVG strategie voor een onderneming.

Heb je vragen over de Gerse Cloud en AVG?